Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

I Kongsvinger kommune har rådmannen det overordnede ansvaret for arkivarbeidet.

Arkivtjenesten i Kongsvinger kommune, Dokumentsenteret, har arkivansvar for alle enheter og sektorer.

  • Dokumentsenteret er organisert som team i enheten Service og forvaltning.
  • Det faglige ansvar for alle kommunens arkiver er tillagt arkivleder og leder av Dokumentsenteret.
  • Budsjett- og personalansvar for arkivtjenesten er tillagt forvaltningssjef som leder av Service og forvaltning.
  • Den enkelte enhetsleder har ansvar for at saksbehandling og dokumenthåndtering i sitt område blir utført etter gjeldende lover, forskrifter og rutiner.
Laster...