Utskriftsvennlig versjon

Arkivleders ansvar

Arkivleder skal føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen. Arkivleder rapporterer til forvaltningssjef som leder av Service og forvaltning.

Arkivleder skal videre:

  • holde seg oppdatert om den faglige og teknologiske utviklingen på arkivsektoren, og om endringer i lover og regelverk for offentlige arkiver.
  • gi faglig veiledning til arkivpersonalet og sørge for at arkivmedarbeiderne får tilbud om å utvikle sin faglige kompetanse og holde seg oppdatert om den faglige utviklingen.
  • tas med på råd når kommunen skal ansette medarbeidere i arkivtjenesten og gi nyansatte nødvendig opplæring.
  • rapportere til ledelsen i kommunen om virksomheten til arkivtjenesten og legge fram forslag om tiltak som skal heve kvaliteten på arkivarbeidet.
  • føre tilsyn med at arkivarbeidet skjer i samsvar med reglene i arkivplanen.
  • føre kontroll med at arkivene i kommunen er forsvarlig oppbevart og sikret.
  • ta initiativ til oppdatering/endringer i arkivplanen.
  • være kontaktperson til IKA Opplandene.
  • tas med på råd når kommunen skal velge edb-baserte sak-/arkivsystem og fagsystemer, og ved innkjøp av arkivmateriell, papir og skriveredskap.
  • få anledning til å uttale seg om de arkivmessige konsekvensene av planlagte omorganiseringer i kommunen.
Laster...