Arkivplan.no

Arkivplan - Kongsvinger kommune

Festningen

 

Formålet med arkivplanen

Arkivplanen er et verktøy for å sikre en velfungerende arkivtjeneste i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Den skal være et hjelpemiddel for hele organisasjonen for å sikre rask og korrekt saksbehandling og effektiv service.

Arkivplanen vil være en oppdatert og lett tilgjengelig informasjonsdatabase for saksbehandling og offentlig innsyn.  

Rådmannen har arkivansvaret

I Kongsvinger kommune er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret. (jfr. Arkivforskriftens § 1-1). Det daglige ansvaret for arkivtjenesten er delegert til arkivleder. Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold, og følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.